Jeśli ciągle czujesz się przybity i smutny, zajrzyj koniecznie tutaj =>

Co Wikipedia mówi o depresji

leczenie depresji warszawaParę słów z zaufanej Wikipedii, wprowadzające do tematu depresji:
Zaburzenia depresyjne (inaczej depresja, od łac.
depressio ? ?głębokość?, deprimere ? ?przygniatać?) ? pojęcie stosowane w terminologii psychiatrycznej, odnoszące się do zespołów objawów depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych (określanych także jako zaburzenia afektywne, zaburzenia nastroju).
Zespoły te objawiają się głównie obniżeniem nastroju (smutkiem, przygnębieniem, niską samooceną, małą wiarą w siebie, poczuciem winy, pesymizmem, u części pacjentów myślami samobójczymi), niezdolnością do przeżywania przyjemności (anhedonią), obniżeniem napędu psychoruchowego (spowolnieniem), zaburzeniem rytmu dobowego (bezsennością lub nadmierną sennością) lub zmniejszeniem (rzadziej wzmożeniem) apetytu.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenia_depresyjne

Wygraj ze stresem

Współcześnie niestety stres jest codziennością praktycznie każdego.
Problemy ze stresem mają już dzieci w szkole. Niestety nie każdy ma dobrą atmosferę w pracy czy też satysfakcjonujące zarobki, wielu ludzi po prostu się przepracowuje bo nie mają innego wyjścia.
Jak radzić sobie ze stresem? Wiadomo - idealnie byłoby wyeliminować przyczyny, jednak często to jest niemożliwe.
Zamiast tego często sięgamy po umilacze, które szkodzą naszemu zdrowiu - alkohol, słodycze, czy też papierosy.

Jedną z dobrych metod jest aktywny tryb życia i wysiłek fizyczny.

Pozwala nam pozbyć się złych emocji i wyzwala endorfiny.

Spróbuj znaleźć pasję, która cię zrelaksuje - to z pewnością pomoże zachować psychiczną równowagę.
To nieprawda, że musi to być kosztowne i modne hobby, czy też wymagające dużego zaangażowania.

Depresja - więcej niż jedno znaczenie

leczenie depresji warszawa Różne znaczenia i wyjaśnienia terminu "depresja" dzięki Wikipedii:
Terminy takie, jak zaburzenie depresyjne, są stopniowo wypierane przez pochodzący z amerykańskiej klasyfikacji DSM-IV termin ?duża depresja? (ang.
major depression), którego odpowiednikiem w europejskiej, obowiązującej w Polsce klasyfikacji ICD-10 jest termin ?epizod depresyjny?.
Należy jednak zaznaczyć, że choć zakresy znaczeniowe wymienionych określeń zachodzą na siebie, nie są one w pełni równoznaczne i zostały stworzone dla różnych celów. Epizod depresyjny może wystąpić zarówno w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej (zaburzenia depresyjnego nawracającego), jak i rzadszej choroby afektywnej dwubiegunowej ? dlatego mówi się odpowiednio o depresji jednobiegunowej lub o depresji dwubiegunowej. Termin ?depresja? jest również stosowany w innym, szerszym znaczeniu: zespołu (ang. syndrome) objawów depresyjnych, czyli zespołu depresyjnego.
Poza zaburzeniami afektywnymi zespoły depresyjne mogą występować także w przebiegu innych zaburzeń psychicznych, m.in.

nerwicowych, psychotycznych, zaburzeń odżywiania, jednak tylko u niewielkiej części osób oznacza to współwystępowanie epizodu dużej depresji.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenia_depresyjne

.