Nośnikiem energii który napędza pompę ciepła

kocioł na olej zużyty kocioł na olej zużyty
Energię uzyskuje się stosując pompę ciepła, która wymusza obieg energii cieplnej ze źródła zimniejszego (grunt) do ogrzewanego budynku.
Zastosowanie tego urządzenia umożliwia korzystanie z energii zmagazynowanej w gruncie, który podgrzewany jest przez energię słoneczną.
Takie ogrzewanie nie ma nic wspólnego z gorący.

Widok do druku:

kocioł na olej zużyty